Julkaisut

 

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Palo-oja, Outi-Maaria, Marke Kivijärvi & Eeva Aromaa 2017. Challenges in Academic Commercialization: A Case Study of the Scientists’ Experiences. International Journal of Knowledge Management Studies, Vol. 8 Nos 1-2, 23-37. Tieteellinen aikakauslehtiartikkeli.

Aromaa, Eeva & Outi-Maaria Palo-oja 2017. Leading with emotional labour: the interplay of six emotions. International Journal of Human Resources Development and Management, Vol. 17 Nos.1-2, 143-161. Tieteellinen aikakauslehtiartikkeli.

Palo-oja, Outi-Maaria, Marke Kivijärvi & Eeva Aromaa 2015. From top research to business: A case study of the barriers involved with academic commercialization. Teoksessa: G. D. Sardana, Tojo Thatchenkery (toim.) Optimizing Business Growth. Strategies for Scaling up. ISBN 978-93-85436-78-9. New Delhi: Bloomsbury Academic, sivut 84-96. Artikkeli tieteellisessä kokoomateoksessa.

Aromaa, Eeva & Outi-Maaria Palo-oja 2015. Emotional experiences in business development. Teoksessa: G. D. Sardana, Tojo Thatchenkery (toim.) Managing Complex Organization Change: Action-oriented Approaches for Sustaining Positive Interventions. ISBN 978-93-85436-77-2. New Delhi: Bloomsbury Academic, sivut 69-81. Artikkeli tieteellisessä kokoomateoksessa.

Palo-oja, Outi-Maaria & Kivijärvi Marke 2015. Commercialisation of academic research: A sensemaking analysis of key participants’ roles. International Journal of Human Resources Development and Management, Vol. 15 Nos 2/3/4, 154-169. 10.1504/IJHRDM.2015.071157. Tieteellinen aikakauslehtiartikkeli.

Palo-oja, Outi-Maaria & Marke Kivijärvi 2015. Making sense of commercialization: A case study of life science business development. Teoksessa: G D Sardana, Tojo Thatchenkery (toim.) Understanding Work Experiences from Multiple Perspectives, New Paradigms for Organizational Excellence. ISBN 978-93-84898-58-8. New Delhi: Bloomsbury Publishing, sivut 300-312. Artikkeli tieteellisessä kokoomateoksessa.

Kukkonen, Ilkka & Outi-Maaria Palo-oja 2014. Making sense of lecture capture: A case study of peer and teacher influence. Teoksessa: Jan Herrington, Jarmo Viteli ja Marianna Leikomaa (toim.) World Conference on Educational Media & Technology, EdMedia 2014. ISBN: 978-1-939797-08-7. Tampere, Suomi 23.-26.6.2014, sivut 813-820. Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa.

Palo-oja, Outi-Maaria 2010. Customer profiling: From natural language to web design. International Journal of Management Cases, Vol.12 No. 2, 425-435. ISSN: 1741-6264. Tieteellinen aikakauslehtiartikkeli.

Pesonen, Juho & Outi-Maaria Palo-oja 2010. Comparing Internet commerce adoption between the Finnish and the European independent accommodation companies. Teoksessa Ulrike Gretzel, Rob Law, Matthias Fuchs (toim.) Information and Communication Technologies in Tourism, ENTER 2010. Lugano, Switzerland 10-12 October 2010, sivut 51-62. Artikkeli konferenssijulkaisussa.

Palo-oja, Outi-Maaria 2009. Faceless seller and customer profiling on the Internet. Teoksessa: Jukka Heikkilä, Mika Hannula, Nina Helander, Ilona Ilvonen ja Marko Seppä (toim.) Proceedings of eBRF 2009, Research Forum to Understand Business in Knowledge Society. Tampere University of Technology, University of Jyväskylä and University of Tampere. Artikkeli konferenssijulkaisussa.

Palo-oja, Outi-Maaria 2008. Commercializing academic knowledge: Sense making in Triple Helix. Teoksessa Nina Helander, Mika Hannula, Ilona Ilvonen & Seppä Marko (toim.) Proceedings of eBRF 2008, Helsinki – Stockholm, Research Forum to Understand Business in Knowledge Society. Tampere University of Technology and University of Jyväskylä. Artikkeli konferenssijulkaisussa.

Palo-oja, Outi-Maaria 2007. Making Sense of Research Commercialisation. Teoksessa Thyne M., Deans KR., Gnoth J., (toim.) Conference Proceedings and Refereed Papers, ANZMAC 2007, Dunedin, New Zealand, 3-5 December 2007, sivut 904-911. Artikkeli konferenssijulkaisussa.

Palo-oja, Outi-Maaria 2007. Action Research in Academic Research Commercialisation: Case KnoPro Project. Teoksessa Hannula M., Koiranen M., Maula M., Seppä M., Suoranta M., Tommila J., eds. Prodeedings of EBRF 2007, Jyväskylä, 25-27 September 2007, 10. Tiivistelmä konferenssijulkaisussa.

 

 

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

Palo-oja, Outi-Maaria 2018. Uskottavaa kaupallistamistarinaa punomassa. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2697-5, 27.5.2018.

 

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Palo-oja, Outi-Maaria, Ilkka Kukkonen, Pekka Ranta, Ilkka Kauppinen 2008. Matkailun sosiaalisen median ABC. [Tourism organization’s guide to the social media]. Wiki in Finnish. Made to order for SOSKE Savonlinna Region Centre of Expertise.

Malmi, Laura, Juho Pesonen, Outi-Maaria Palo-oja, Ilkka Kukkonen & Eva-Maria Hakola 2010. WebCheck: Opas käytettävyyteen [WebCheck: A Usability Guide]. Wiki in Finnish.

 

G Opinnäytetyöt

Palo-oja, Outi-Maaria 2018. Uskottavaa kaupallistamistarinaa punomassa. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos. Arvosana: Kiittäen hyväksytty.

Palo-oja, Outi-Maaria 2003. Product concept and market segments for a DNA-chip produced on product platform: case biodefence chip. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto. Arvosana: Magna cum laude Approbatur.

Ei OKM:n jaottelun mukaiset julkaisut ja esitykset

Konferenssiabstraktit ja -esitykset – Conference abstracts and presentations

Palo-oja, Outi-Maaria 2010. Customer profiling: From natural language to web design. Abstract preseted in CIRCLE 2010 conference, Estoril, Portugal, 7-9 April 2010. Presentation.

Palo-oja, Outi-Maaria. Commercializing Academic Knowledge: Sense making in Triple Helix. Abstract presented in EBRF 2008 conference, Helsinki – Stockholm, Finland – Sweden, 22-24 September 2008. Presentation.

Palo-oja, Outi-Maaria. Action Research in Academic Research Commercialization: Case KnoPro Project. Abstract presented in EBRF 2007 conference, Jyväskylä, Finland 25-27 September 2007. Presentation.

Ansiot tiedeviestinnässä ja asiantuntijana esiintyminen mediassa

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys ja toteutus kouluissa. Paneelikeskustelu 22.2.2018. Aihe: Yrittäjyyskasvatus Itä-Suomen yliopistossa.

Haastattelu. Etelä-Suomen sanomat 21.2.2018. Iso osa yliopistojen tutkimuslöydöksistä jää pöytälaatikkoon.

Haastattelu Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljas 5.2.2018. Valtasuhteet ohjaavat kaupallistamista.

Haastattelu Ylen Aspekti –tiedeohjelmassa 21.1.2018. Aihe: Osaamisen kaupallistamista koskevan väitöstutkimukseni tulosten vaikuttavuus.

Tiedote Tervareitti 9.2.2018. Toimijoiden väliset valtasuhteet ohjaavat yliopisto-osaamisen kaupallistamista.

Artikkeli Maaseutu & Matkailu, 26.5.2009. Itä-Suomeen yhtenäinen matkailutilasto.

Matkailun sosiaalisen median ABC –virtuaalinen julkistamistilaisuus 27.11.2008 internetissä ja Joensuun yliopiston Second Life –saarella.
Haastattelu YleX 26.11.2008. Aihe: Sosiaalinen media matkailuliiketoiminnassa.

Kutsutut esitelmät – Invited presentations

Cafe Smart by UEF. Ideasta kaupan hyllylle 20.2.2018. Aihe: Yliopisto-osaamisen kaupallistaminen. Avoin keskustelutilaisuus yliopiston tiedekahvilassa.

Kone- ja metallialan opetuksen kehittämisseminaari, presentation: Matkailu sähköisenä liiketoimintana [Tourism in e-business]. June 2, 2009, Savonlinna, Finland.

Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun ajankohtaisseminaari [Travel and tourism seminar organized by Ministry of Employment and the Economy], presentation: Matkailun alueelliset tietovarannot [Regional data warehousing for Finnish tourism industry]. June 9, 2009.

Value-projekti, Pielisen-Karjalan Kehittämisyhtiö, presentation: Etätyö ja liiketoiminta [Distance work and business]. February 9, 2010. Second Life.

Saimaa Akatemia, Helmisummit, presentation: Katu-uskottavaa liiketoimintaa [Street credible business]. February 10, 2010, Savonlinna, Finland.

DCL conference, keynote: Vihjeistä kassavirraksi: e-matkailuliiketoiminnan mahdollisuudet [From cues to cashflow: eBusiness possibilities in travel and tourism]. November 3, 2010, Hämeenlinna, Finland.

Työpaperit – Discussion papers

Palo-oja, Outi-Maaria 2008. Akateemisten tutkimustulosten konseptointi: Triple helix ja tiedon kaupallistaminen.Marketing tutorial,Tampere, Finland 4-5 June, 2008. Abstract.

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot

eTourism Roundtable –työryhmän jäsen 2009-2010. Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri.

Länsi-Puijon päiväkodin vanhempainyhdistys ry, Hallituksen jäsen 2015 alkaen, rahastonhoitaja 2016 alkaen, yhdistyksen perustajajäsen.

Savonlinnan Seudun Ekonomit ry, Hallituksen jäsen 2010-2011, sihteeri 2011, työmarkkinavastaava 2010.

Sangin Riistaveikot ry, Johtokunnan jäsen 2007, sihteeri 2008.