Julkaisut

Kutsutut esitelmät – Invited presentations

Kone- ja metallialan opetuksen kehittämisseminaari, presentation: Matkailu sähköisenä liiketoimintana [Tourism in e-business]. June 2, 2009, Savonlinna, Finland.

Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun ajankohtaisseminaari [Travel and tourism seminar organized by Ministry of Employment and the Economy], presentation: Matkailun alueelliset tietovarannot [Regional data warehousing for Finnish tourism industry]. June 9, 2009.

Value-projekti, Pielisen-Karjalan Kehittämisyhtiö, presentation: Etätyö ja liiketoiminta [Distance work and business]. February 9, 2010. Second Life.

Saimaa Akatemia, Helmisummit, presentation: Katu-uskottavaa liiketoimintaa [Street credible business]. February 10, 2010, Savonlinna, Finland.

DCL conference, keynote: Vihjeistä kassavirraksi: e-matkailuliiketoiminnan mahdollisuudet [From cues to cashflow: eBusiness possibilities in travel and tourism]. November 3, 2010, Hämeenlinna, Finland.

Tieteelliset artikkelit – Refereed articles

Palo-oja, Outi-Maaria 2010. Customer profiling: From natural language to web design. International Journal of Management Cases, Vol.12 No. 2, 425-435. ISSN: 1741-6264.

Konferenssipaperit, laajat abstraktit – Papers in proceedings, extended abstracts

Palo-oja, Outi-Maaria 2007. Action Research in Academic Research Commercialisation: Case KnoPro Project. In: Hannula M., Koiranen M., Maula M., Seppä M., Suoranta M., Tommila J., eds. Prodeedings of EBRF 2007 , Jyväskylä, 25-27 September  2007, p. 10.

Palo-oja, Outi-Maaria 2007. Making Sense of Research Commercialisation. In: Thyne M., Deans KR., Gnoth J., eds. Conference Proceedings and Refereed Papers, ANZMAC 2007, Dunedin, New Zealand, 3-5 December 2007, pp. 904-911. 2007.

Palo-oja, Outi-Maaria 2008. Commercializing academic knowledge: Sense making in Triple Helix. In: Nina Helander, Mika Hannula, Ilona Ilvonen & Seppä Marko (Eds.) Proceedings of eBRF 2008, Helsinki – Stockholm, Research Forum to Understand Business in Knowledge Society. Tampere University of Technology and University of Jyväskylä.

Palo-oja, Outi-Maaria 2009. Faceless seller and customer profiling on the Internet. In: Jukka Heikkilä, Mika Hannula, Nina Helander, Ilona Ilvonen ja Marko Seppä (Eds.) Proceedings of eBRF 2009, Research Forum to Understand Business in Knowledge Society. Tampere University of Technology, University of Jyväskylä and University of Tampere.

Pesonen, Juho & Outi-Maaria Palo-oja 2010. Comparing Internet commerce adoption between the Finnish and the European independent accommodation companies. In: Ulrike Gretzel, Rob Law, Matthias Fuchs (Eds.) Information and Communication Technologies in Tourism, ENTER 2010. Lugano, Switzerland 10-12 October 2010, pp 51-62.

Konferenssiabstraktit ja -esitykset – Conference abstracts and presentations

Palo-oja, Outi-Maaria 2010. Customer profiling: From natural language to web design. Abstract preseted in CIRCLE 2010 conference, Estoril, Portugal, 7-9 April 2010. Presentation.

Palo-oja, Outi-Maaria. Commercializing Academic Knowledge: Sense making in Triple Helix. Abstract presented in EBRF 2008 conference, Helsinki – Stockholm, Finland – Sweden, 22-24 September 2008. Presentation.

Palo-oja, Outi-Maaria. Action Research in Academic Research Commercialization: Case KnoPro Project. Abstract presented in EBRF 2007 conference, Jyväskylä, Finland 25-27 September 2007. Presentation.

Muut julkaisut – Other publications

Palo-oja, Outi-Maaria, Ilkka Kukkonen, Pekka Ranta, Ilkka Kauppinen 2008. Matkailun sosiaalisen median ABC. [Tourism organization’s guide to the social media]. Wiki in Finnish. Made to order for SOSKE Savonlinna Region Centre of Expertise.

Malmi, Laura, Juho Pesonen, Outi-Maaria Palo-oja, Ilkka Kukkonen & Eva-Maria Hakola 2010. WebCheck: Opas käytettävyyteen [WebCheck: A Usability Guide]. Wiki in Finnish.

Työpaperit – Discussion papers

Palo-oja, Outi-Maaria 2008. Akateemisten tutkimustulosten konseptointi: Triple helix ja tiedon kaupallistaminen.Marketing tutorial,Tampere, Finland 4-5 June, 2008. Abstract.